Nazwa usługi pielęgniarskiej               

       Cena

 Pomiar podstawowych parametrów życiowych:
 ciśnienia, tętna, oddechu, temperatury

    15,00 zł

 Oznaczenie glikemii za pomocą glukometru

    10,00 zł

 Pobór krwi od osób leżących

    20,00 zł

 Iniekcja podskórna/śródskórna

    30,00 zł

 Iniekcja domięśniowa

    30,00 zł

 Iniekcja dożylna

    30,00 zł

 Założenie/ściągnięcie kaniuli (wenflonu) + opatrunek

    30,00 zł

 Dożylny wlew kroplowy z założeniem kaniuli  (wenflonu) + godzinna obserwacja pacjenta

    50,00 zł

 Dożylny wlew kroplowy + godzinna obserwacja pacjenta

    40,00 zł

 Wykonanie opatrunku małego (2-3 materiały)
 opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent

    30,00 zł

 Wykonanie opatrunku dużego (4 materiały)
 opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent

    40,00 zł

 Lewatywa (sprzęt posiada pacjent)

    30,00 zł

 Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet

    40,00 zł

 Stawianie baniek lekarskich-próżniowe, ogniowe
 (sprzęt posiada pacjent)

    30,00 zł

 Zakropienie oczu

    10,00 zł

 Założenie sondy do żołądka

    30,00 zł

 Mycie całego ciała

    40,00 zł

 Toaleta przeciwodleżynowa

    35,00 zł

 Toaleta + zmiana pielucho majtek  (materiał posiada pacjent)

    25,00 zl